9808 Silver Linnepräglat Metall

9808 Silver Linnepräglat Metall